ARKIB UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA

Perkhidmatan rujukan dan penyelidikan bahan arkib serta sejarah universiti secara atas talianSearch results
JUMLAH BAHAN:
135
Bahan Penerbitan:

35

Bahan Dokumen:

56

Bahan Koleksi:

44

Bahan Audio:

0

BAHAN-BAHAN ARKIB UNIVERSITI
Card image cap

BAHAN PENERBITAN

Laporan Tahunan, Buletin, Brosur, Buku Program, Buku Konvokesyen,Kertas Kerja, Teks Ucapan

Card image cap

KOLEKSI

Koleksi Gambar, Koleksi Peta/Plan,Koleksi Keratan Akhbar UiTM

Card image cap

AUDIO

Bahan Audio Visual (VCD/VHS)

Card image cap

DOKUMEN

Fail Pentadbiran, Fail Tatatertib Staf, Fail Peribadi Staf, Fail Peribadi Pelajar, Dokumen Kontrak